Participació

 

Assemblea general: és l’òrgan sobirà d’expressió de la voluntat social. El tret diferencial de la cooperativa vers altres formes jurídiques es troba en el fet que les decisions a l’Assemblea General es prenen segons el principi general d’una persona un vot, sense tenir en compte la participació en el capital.

Consell rector: és l’òrgan d’administració de la cooperativa i té atribuïda la representació i el govern de la societat. Està composat per un mínim de 5 i un màxim de 19 persones, amb representació de totes les tipologies de sòcies.

Consell social: vetlla perquè les entitats i persones que vulguin incorporar-se com a sòcies estiguin alineats amb els criteris ètics i socials de la cooperativa. Les persones que l’integren no poden formar part de l’estructura laboral de la Directa.

Consell periodístic: vetlla perquè els continguts que difon la Directa estiguin d’acord amb els criteris periodístics (no discriminació, promoció d’alternatives, defensa dels drets humans, llenguatge no sexista…). Està format principalment per les sòcies col·laboradores i treballadores, amb la representació de les consumidores.

A banda, la cooperativa es podrà dotar de les comissions que consideri oportunes per al bon funcionament del projecte.

Comissions en funcionament

Comissió de comunicació: Té l’encàrrec de vetllar pel l’estratègia comunicativa de la Directa, desenvolupant, en la temporalitat establerta pels eixos de treball, les campanyes generals i la difusió del projecta amb xerrades i presentacions arreu dels Països Catalans. Estableix el vincle amb entitats de l’economia social i solidària, a banda de participar en altres espais de la xarxa local, com en la intercooperació al barri de Sants.

Comissió de cures: S’ocupa d’abordar la dimensió emocional del projecte, que inclou el tractament de problemàtiques relacionades amb la resolució de conflictes tant a nivell col·lectiu com individual. Aplica els coneixements de dinamització d’assemblees, facilitació de grups i comunicació no-violenta als diferents espais participatius. Aquesta comissió es troba menualment tot i que té mecanismes per donar respostes més àgils; cures@directa.cat

Espais de treball

Consell de redacció: És un espai col·lectiu de periodicitat setmanal (cada dijous), on es proposen i es debaten la majoria de temes, que es publicaran tant al web com al paper. Es projecten els llançaments de reportatges i articles, amb la presència de les persones coordinadores del web i de les diferents seccions del paper, així com col·laboradores. També s’acorda la cobertura fotogràfica, audiovisual i d’il·lustració. A més, es realitzen les valoracions de la publicació quinzenal.

Grup d’investigació: La investigació és un pilar fonamental per a la Directa, per aquesta raó, un grup de persones es reuneix setmanalment per fer seguiment de certs temes, compartir dubtes i coneixements per tirar-los endavant. Sovint, són temes que requereixen el treball en equip.

Trobades de col·laboradores: Espai de participació amb periodicitat bianual. Té com a finalitat la millora del funcionament, a través de la xarxa de col·laboradores, arreu del territori. Per una banda, reforçant la cohesió entre els diversos nuclis de treball i xarxes de col·laboradores i, per l’altra, millorar les dinàmiques de producció de continguts i la resolució de necessitats del nucli.